Q kan slalu jadikan kau yang pertama (y) dihati Q dihidup Q .... untuk selamanya