merek angger pada butuh tok aku suwe2 malah tambah geting ming koe yakin