sepi nian di planet biru ni,.. pado kemano orang2 nyo,...